Top

Čerpajte eurofondy s nami

Skúsenosť Odbornosť Spoľahlivosť
Úspešný a neúspešný projekt neraz delí iba hranica neznalosti zákonov, správne vypracovanej dokumentácie a vybavenia formálnych náležitostí. S našimi skúsenosťami rozbehnete projekt bez zdĺhavých postupov a straty času.

Opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na...

Opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na...

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...

Monitoring fondov

Monitoring fondov

Buďte informovaní o možnostiach čerpania eurofondov a štátnych príspevkov.
Viac informácií
Monitoring fondov

Programové obdobie EÚ 2014 – 2020

Zistite, ako a koľko finančných prostriedkov môžete získať z európskeho balíka v rámci nového programového obdobia.
Zistiť viac
Monitoring fondov

Spracovanie PHSR pre samosprávu

PHSR, ktoré vám vypracujeme, bude nositeľom reálnej politiky a stratégie rozvoja vašej obce, čo zvýši pravdepodobnosť získania finančných prostriedkov na jej rozvoj.
Zistite viac o PHSR
Obce, mestá a samospráva

Obce, mestá a samospráva

Viac

Využite potenciál svojej obce, mesta alebo regiónu a zlepšite sociálne, spoločenské či kultúrne podmienky obyvateľov. Na získanie štátnych prostriedkov potrebuje mať vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Vypracujeme PHSR
Externý projektový manažment
Verejné obstáravanie

Firmy a podnikatelia

Firmy a podnikatelia

Viac

Poznáte možnosti získania príspevkov z EÚ na svoje podnikanie? Zistíme ich za vás, vypracujeme potrebné dokumenty a zhodnotíme výsledky projektu.

 
Monitoring fondov
Grantové poradenstvo

Mám nápad. A čo ďalej?

Mám nápad. A čo ďalej?

Viac

Dostali ste skvelý nápad, ale nie ste si istí, či sa oplatí zrealizovať? Neviete, odkiaľ zohnať peniaze na jeho uskutočnenie? Usmerníme váš v možnostiach čerpania štrukturálnych fondov a grantov.

 
Monitoring fondov
Grantové poradenstvo

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálenho rozvoja obce na roky 2014 – 2020
Most pri Bratislave
Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt cyklocesty
obec Rovinka
Vypracovanie ŽoNFP a finančnej analýzy pre projekt "ČOV Sever"
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.