Top

Čo je PHSR?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja považuje za základný strategický dokument miest a obcí.

Všetci potenciálni uchádzači o NFP zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ musia mať PHSR spracované. Podľa zákona je povinné vypracovať PHSR podľa novej metodiky. Je záväzná aj pre tie mestá, obce a VÚC, ktoré mali PHSR spravené pred 1.1.2015.

Obce však majú aj možnosť vytvorenia spoločného programu rozvoja obcí, čím si môžu znížiť náklady na tvorbu tohto dokumentu, a zvýšiť tak šance na úspech.
PHSR predstavuje okrem iného aj marketingový nástroj obce, kvalitne spracovaný po obsahovej a dizajnovej stránke prezentuje obec nielen pred lokálnym obyvateľstvom, ale aj obyvateľstvom žijúcim mimo danej obce.

Zverte preto tvorbu tohto strategického dokumentu do rúk odborníkom.

Stiahnite si novú metodiku PHSR

Keďže každý klient je iný a potrebuje špecifické riešenie, cenník služieb je individuálny. Ak potrebujete pomôcť s niektorou z uvedených oblastí, neváhajte nás kontaktovať a pri neformálnom rozhovore zistíme možné riešenia vášho nápadu alebo projektu.

Kontaktujte nás