Top

Kontakt

Kontaktný formulár
[contact-form-7 id=“4″]

Poštová adresa:
Regionálna poradenská spoločnosť, a. s.
P.O.BOX 18, 820 18 Bratislava 218
Slovenská republika
www.rpsas.sk
Sídlo:
Skuteckého 12
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 946/S