Top

Služby

Ak chcete získať finančnú podporu, dajte si pri žiadostiach záležať na detailoch. Odborné dokumenty musia podľa legislatívy spĺňať množstvo formálnych náležitostí.

Pre nové programové obdobie 2014 – 2020 schválila Európska komisia operačné programy, prostredníctvom ktorých podporí rozvoj špecifických oblastí na Slovensku. Môžete si ich prečítať alebo ušetrite čas a opýtajte sa nás, či váš projekt alebo nápad do nich spadá. V tomto období je možné čerpať z eurofondov vyše 15 mld. Eur.

My vieme, ako na to.

Grantové poradenstvoGrantové poradenstvo

  • definovanie projektového zámeru – spoločne zistíme, či je možné váš projekt financovať prostredníctvom eurofondov alebo štátnych dotácií. Prvý krok, ako získate lepší prehľad o príležitostiach ich čerpania, je odoberanie noviniek prostredníctvom Monitoringu fondov. Aby ste vedeli, či je projekt možné rozbehnúť pomocou externých finančných prostriedkov, vypracujeme pre vás Dotačný audit s ohľadom na vašu oblasť pôsobenia a situáciu na trhu.
  • vytvorenie projektu – pre vytvorenie úspešného projektu sú potrebné strategické materiály, finančná analýza, marketingový a podnikateľský plán alebo v prípade, že si nie ste istí schopnosťou realizácie, aj štúdia uskutočniteľnosti. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám pomôžeme pretlačiť dobré nápady cez náročnú administratívu.
Naša garancia: Včasná informácia o výzvach pre vaše projekty

Spracovanie ŽoNFPSpracovanie ŽoNFP

  • vypracovanie ŽoNFP – zvýšte svoju šancu na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP). Správne načasovanie a dodržanie termínov je alfou a omegou pri uchádzaní sa o akýkoľvek finančný balík. Postaráme sa o spracovanie žiadosti, jej doručenie a o komunikáciu s orgánmi verejnej správy v stanovenom čase.
Naša garancia: Formálna správnosť

Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie

  • verejné obstarávanie – v rámci hospodárskej súťaže pre vás spracujeme podklady, oslovíme subjekty a súťaž vyhodnotíme podľa platného zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Naša garancia: Riadne a v súlade so zákonom

Externý projektový manažmentExterný projektový manažment

  • realizácia projektu – projekty stroskotávajú na tom, že žiadatelia nesplnia požadované termíny alebo zabudnú zareagovať na výzvu o doplnenie informácií. Keďže sa v postupoch implementácie projektov pohybujeme každý deň, žiadny zákon nám neujde a termíny ostanú dodržané. Ušetrite čas na komunikácii so štátnymi orgánmi, s prípravou o žiadostí o platby, monitorovacích správ a tiež na zabezpečení publicity v médiách.
Naša garancia: Bezproblémová komunikácia s riadiacim orgánom

Monitorovanie po ukončení projektuMonitorovanie po ukončení projektu

  • ukončenie a zhodnotenie efektivity – nechajte si na konci projektu priestor na zhodnotenie a prípadné vylepšenie. Projekt budeme mať pod dohľadom nielen od začiatku do konca, ale aj po jeho ukončení. Počas celej doby povinného kontrolného obdobia vám zabezpečíme spracovanie monitorovacích správ.
Naša garancia: Správne a načas